وبسایت اشتراک ویدئو

WWW.NAVANAMAHA.COM

l

وردپرس قالب اختصاصی

طراحی لندینگ ها و صفحات به صورت اختصاصی 

k

طراحی بک اند و زمینه ها دلخواه

جهت مدیریت ادمین های مختلف و کاربران و سهولت کار 

امکان درج آگهی

درج آگهی در اول و آخر هر ویدئو مدیریت توسط ادمین